Odpouštění

Odpouštění je jedno ze základních přístupů k životu, které je potřeba zvládnout, přijmout ho do svého života a praktikovat je. Bez odpuštění křiv se neposunu dál. Nezbavím se negací a trápení, ty budou jen vzrůstat a nabalovat na sebe další problémy. Jak duševní, tak zdravotní.

Skutečným odpuštěním druhým i sobě získáme vnitřní klid a mír. V opačném případě v nás zůstává hořkost a bolest stále.

Když odpouštím, nelze vždy předpokládat, že zapomenu, nebo že dovolím, aby mi bylo ubližováno. Při odpuštění jde o emocionální uvolnění, zastavení trápení se tou konkrétní záležitostí, zážitkem.  Tím se odpojím od toho, kdo mi ublížil, tím ukončím působení energetického pole, v kterém ublížení vyvolává další podobné situace v mém životě a ukončím tak přitahování podobných bolestných , karmických prožitků do mého života. Získám tak kontrolu nad svým životem a přestanu toužit po pomstě, která mě jen udržovala v bludném kruhu.

Jak ale můžu odpustit, když mám v sobě tolik bolesti?

Ti, kteří věří v karmický koloběh zrození, si uvědomují, že to co jiní činí mě, to jsem z největší pravděpodobností v minulých životech činil já jim. Když si toto uvědomím a budu s pokorou pracovat na tom abych odpustil, můžu se trápení zbavit. Jediná cesta je přijmout tu konkrétní situaci a provést odpouštěcí rituál. Pokud nepřijmu, budu se trápit a to nikomu neprospěje.

Přijetí může proběhnout v rovině rozumu, kdy mi stačí si jen uvědomit situaci, která mě trápí a najít východisko jak z ní ven.

Při hlouběji zakořeněném problému pomáhají současné terapeutické techniky, kdy jsou bolesti pomocí zkušeného terapeuta oblokovány z podvědomí a po provedení rituálu odpouštění, kdy po vyslovení tří afirmací,  přichází mnohdy obrovská úleva a klid do duše.

Odpouštěcí afirmace:

má čtyři části, které je dobré vždy dodržet:

1. (jméno konkrétní osoby) prosím odpusť mi vše čím jsem ti ublížil/la - slovem, myšlenkou a činem v celé úrovni našeho bytí, odpusť mi, odpusť mi, odpusť mi a dej mi prosím absolutní svobodu.

 

2. ( jméno konkrétní osoby) já ti taky odpouštím, že jsi mi ublížil/la, slovem, myšlenkou a činem v celé úrovni našeho bytí, odpouštím ti, odpouštím ti, odpouštím ti a dávám ti absolutní svobodu.

 

3. Odpouštím sám/sama sobě, že jsem si tímto ublížila - slovem, myšlenkou a činem v celé úrovni mého bytí, odpouštím si, odpouštím si, odpouštím si a dávám si svobodu.

4. Vědomě ruším veškeré karmické dluhy a veškeré ublížení, které vůči tobě mám, všechno toto ruším, ruším, ruším a nahrazuji nejvyšším dobrem a absolutní láskou, soucítěním a harmonií.

Aktualizováno 28. 04. 2015, 17:14 uživatelem Bc. Alena Andrýsková